Strona główna
slider1.jpegslider10.jpegslider11.jpegslider2.jpegslider3.jpegslider4.jpegslider5.jpegslider6.jpegslider7.jpegslider8.jpegslider9.jpeg

Pomniki przyrody

pomnik_przyrody 1.jpeg

  

Stare, mające nawet po kilkaset lat drzewa to świadkowie wielu ważnych zdarzeń z naszej historii, zdarzeń wielkich i doniosłych, czasem drobnych i wzruszających, składających się na losy wielu pokoleń. Są też wyjątkowymi elementami przyrody. Dziś wyróżniające się wyglądem, nierzadko olśniewająco piękne, potężne, ale często chore wymagające naszej opieki i ochrony. Takie drzewa lub grupy drzew można wpisać do rejestru pomników przyrody.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

dygowy dąb.jpeg

W gminie znajdują się obszary, które są proponowane do objęcia ochroną z uwagi na walory przyrodnicze oraz krajobrazowe. Jest to np. 200 letni dąb, którego spotkać można w miejscowości Miedziana. Wiąże się z nim legenda o powstaniu wsi. Miedziana została założona jako kolonia z 20 gospodarstwami przez króla Fryderyka II w ramach akcji kolonizacyjnej zwanej "osadnictwem fryderycjańskim" w latach 1741-1785. Król pruski miał złożyć na Śląsku Opolskim 55 kolonii. Osada początkowo nosiła nazwę Kosorowicka Kolonia. Według legendy, na początku powstania Kolonii zasadzono na polu dąb, który rośnie do dziś, a jego gwarowa nazwa to "Dygów dąb".

Na uwagę zasługują również dwie topole czarne o obwodzie pni ok. 3 m, rosnące w sąsiedztwie koryta Odry na skraju zabudowy wsi Kąty Opolskie oraz wiekowy klon w miejscowości Nakło.

 

dąb.jpeg

 

 

 

 

Niewykluczone, że wokół nas rośnie jeszcze wiele okazów zasługujących na charakterystyczną zieloną tabliczkę z orzełkiem i napisem "Pomnik przyrody prawem chroniony". Rozejrzyjmy się!!!      

             


Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: +48774640850
faks: +48774644282

NIP:9910462831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 12276367
Dzisiaj: 1403
Serwis internetowy utworzony w ramach projektu pn. "Promocja walorów turystycznych, fauny i flory gminy Tarnów Opolski"
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014