Strona główna
slider1.jpegslider10.jpegslider11.jpegslider2.jpegslider3.jpegslider4.jpegslider5.jpegslider6.jpegslider7.jpegslider8.jpegslider9.jpeg

Strona główna

herb.jpeg

Często prześcigamy się w wymyślaniu, odległych miejsc na krańcu świata, do których chcielibyśmy dotrzeć, a zapominamy o własnych okolicach, pełnych pięknych i malowniczych zakątków. Strona "Fauna i flora Gminy Tarnów Opolski" powstała po to, by uświadomić wszystkim mieszkańcom i gościom Gminy Tarnów Opolski jak wielkie bogactwo przyrodnicze kryje się obok nas.

Dzięki tej stronie dowiemy się gdzie na terenie Gminy Tarnów Opolski możemy spotkać rzadkie gatunki ptaków, takich jak dzięcioł czarny czy zielony. Poznamy różnorodne i unikalne siedliska przyrodnicze, takie jak starorzecza, zbiorowiska leśne czy różnorodne łąki. Być może zauważymy ciekawe rośliny, takie jak kruszczyka szerokolistnego czy podkolana białego. Przy odrobinie szczęścia mamy szansę na spotkanie orła bielika, który krąży nad okolicznymi lasami. Tworząc tę stronę mamy nadzieję, że mieszkańcy i turyści dotrą do tych niesamowitych zakątków, które kryje Gmina Tarnów Opolski.

Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego, na piaszczystej równinie w południowo-zachodniej części Polski, na prawym brzegu rzeki Odry, na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Wschodnią część gminy stanowi mezoregion Równiny Opolskiej, wąski pas wzdłuż Odry w zachodniej części to mezoregion Pradoliny Odry. Natomiast część gminy położona na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego stanowi fragment Masywu Chełmskiego. Historia naszej gminy nierozerwalnie związana jest z na pozór pospolitym krzewem tarniny – bliskim krewnym śliwy, od którego wzięła się nazwa Tarnowa Opolskiego. Spoglądając na roślinę w naszym herbie mało kto zdaje sobie sprawę, jak wiele historii i jak wielkie bogactwo wiąże się z jej istnieniem.

 

Dzieje osadnictwa na terenie zajmowanym obecnie przez Gminę Tarnów Opolski sięgają odległej przeszłości. Spośród ośmiu sołectw – sześć szczyci się ponad siedemsetletnią udokumentowaną historią. Miejscowości rozciągają się z zachodu na wschód. Ziemie uprawne są tu piaszczyste, ale o bogactwie przyrodniczym świadczą rozległe kompleksy leśne. Lasy te, to nie tyko źródło cennego surowca, lecz także tereny o bogatych walorach przyrodniczych - jakie zapewnia im znaczna bioróżnorodność fauny i flory. Stanowią one bazę do uprawiania rekreacji. Przebiegają przez nie ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne. Rozległy obszar leśny charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i gęstą siecią dróg leśnych. Kompleks ten jest doskonale predysponowany do rozwoju sieci szlaków pieszych i rowerowych, a także do uprawiania narciarstwa biegowego i przejażdżek konnych.

10.jpeg

Przez obszar leśny prowadzi kilka znakowanych szlaków turystycznych. O ile charakter krajobrazu Gminy Tarnów Opolski determinują przede wszystkim lasy, o tyle możemy tutaj spotkać jeszcze obszary użytkowane przez człowieka, takie jak pastwiska, pola uprawne, sady oraz łąki, murawy i tereny zabudowane. Część z nich zlokalizowana jest na dawnych wapieniach, co dodaje im specyficznego kolorytu. Obserwacja tych ziem umożliwiła zaobserwowanie zaskakująco atrakcyjnych przyrodniczych enklaw, o bardzo bogatej faunie i florze.

Gmina Tarnów Opolski jest bardzo zróżnicowanym, a zarazem interesującym terenem pod względem przyrodniczym. Występują tutaj zarówno gatunki roślin i zwierząt chronionych, jak i pospolitych. Przyczyną takiej różnorodności jest przede wszystkim zróżnicowana rzeźba terenu, mikroklimat oraz różne typy gleb. Bardzo ważnym elementem są również tereny leśne, zbiorowiska łąkowe i woden, a także łąki z ogromnie bogatą florą naczyniową.

02.jpeg

 

Ważnym elementem charakterystycznym dla Gminy Tarnów Opolski jest mający długie tradycje przemysł wapienniczy . Od dawna okolice Tarnowa były ośrodkiem pozyskiwania i przetwarzania cennego surowca jakim jest kamień kamienia wapiennego. Stan taki ukształtował przemysłowo – rolniczy charakter gminy.

 

Więcej informacji na temat piękna Gminy Tarnów Opolski znajdą Państwo w zakładkach naszej strony internetowej.

 

 

 

 

 


Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: +48774640850
faks: +48774644282

NIP:9910462831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 12367174
Dzisiaj: 1245
Serwis internetowy utworzony w ramach projektu pn. "Promocja walorów turystycznych, fauny i flory gminy Tarnów Opolski"
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014